Trendfiles Talks - Rutger Leukfeldt

Slachtoffers van cybercrime komen niet uit uit bepaalde sectoren of doen bepaalde zaken. Het kan iedereen overkomen. Menselijk handelen is daarbij wel een van de grootste risicofactoren.