De huidige installateur zal verdwijnen

Al die rollen die je nu ziet rondom het bouwen en ontwerpen en retrofitten van een gebouw dat is niet meer de klassieke installateursrol, of een klassieke aannemer of klassieke ICT rol, dat schuift allemaal in elkaar. Je moet het ook integraal aanbieden want het is straks allemaal één concept. En er zal heus wel ruimte blijven voor specialismen maar die zullen veel meer in consortia samen moeten gaan.