De werknemer van de toekomst

Er vindt een omkering van begrippen plaats. De werknemer wordt een werkgever in de letterlijke zin van het woord, die komt werk brengen. En huidige werkgever wordt de werknemer die het bij elkaar brengen van al die werkgevers faciliteert.