Flexibilisering slecht voor bedrijven

Te veel flexibilisering keert zich uiteindelijk tegen de bedrijven want in flexwerkers wordt niet geïnvesteerd. Het is nu zo dat iedereen roept dat je bij moet scholen, bij moet blijven, je leven lang leren, maar de scholingsfaciliteiten die daarvoor nodig zijn ontbreken. Men teert dan in op het sociaal kapitaal, het menselijk kapitaal.