Gevolgen voor kennis

Kennis delen, toenemende informatisering en de technologische ontwikkelingen hebben allemaal grote gevolgen voor de kennis die van mensen gevraagd wordt om hun werk nog goed uit te kunnen voeren.