Trendfiles Talks : Alfons van Marrewijk

Er is sprake van een soort moeizaamheid om de innovaties waarvan iedereen de mogelijkheden wel ziet daadwerkelijk uit te voeren. We roepen met zijn allen ‘we gaan het doen’, daarmee hopend we het probleem hebben bezworen.