Innovatie vraagt nieuwe leiderschap

We moeten af van het idee dat organisaties gemanaged worden door een CEO die alles wel weet. We moeten toe naar organisaties die wendbaar zijn en faciliteren dat medewerkers die dicht op de klant zitten met nieuwe ideeën en businessmodellen komen.