Installatiesector moet in beweging komen

Bestaande bedrijven hebben heel veel moeite om alle nieuwe ontwikkelingen te incorporeren in hun organisatie, in wie ze zijn en wat ze doen. Daarmee wordt de afstand tussen wat technologisch kan en wat organisaties zouden moeten kunnen, steeds groter. En dat leidt uiteindelijk tot nieuwkomers die op die plek komen met nieuwe businessmodellen.