Trendfiles Talks - Rutger Leukfeldt

Als je met verschillende mensen aan apparatuur werkt en daar bijvoorbeeld standaardwachtwoorden voor gebruikt dan maak je het wel gelijk heel complex. Dus daar moet je goede afspraken over maken.