Instroom meisjes in technische opleidingen te laag

Nederland loopt enorm achter als het gaat om meisjes die kiezen voor een technische opleiding. Dit valt samen met een stereotype beeld dat meisjes hebben van de branche. Dat betekent wel dat de branche een grote groep potentiële instroom verliest.