Instroom techniekopleidingen stagneert al in het VO

We verliezen in het voorgezet onderwijs, met name op het vmbo en de route naar het mbo veel leerlingen die ten onrechte denken dat de techniek geen toekomstperspectief voor hen biedt. En dat is een urgent probleem omdat het tekort op de arbeidsmarkt alleen maar groter wordt vanwege de aanstaande vergrijzingsgolf.