Inzetbaarheid en functie (demotie)

Ook in de TI waar grote groepen mensen fysiek belastend werk doen zou demotie veel meer bespreekbaar gemaakt moeten worden.