Kansen voor kleine bedrijven

Kleine bedrijven zijn vaak goed geworteld in hun lokale samenleving en hebben allerlei eigenschappen om te overleven. Maar ze moeten wel in beweging komen. Kritisch kijken naar bijvoorbeeld hun personeelsbestand dat vaak uit teveel oudere mensen bestaat. Terwijl ze juist ook jonge mensen nodig hebben met de know how van de nieuwe techniek.