Kennisverbreding onderdeel vakmanschap

De helft van de basisschoolkinderen gaat straks functies uitoefenen die nu nog niet bestaan. Dus medewerkers moeten niet denken dat de kennis van nu toereikend is voor straks. Investeren in kennis in zowel de diepte als de breedte is nodig voor flexibele inzetbaarheid. O&O fondsen moeten dit ondersteunen.