Trendfiles Talks - Frank Pot

Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt heb je als bedrijf een probleem als jouw banen niet interessant genoeg meer zijn. Investeren in de kwaliteit van de arbeid in jouw bedrijf is daarom belangrijk. Zeker voor jongeren.