Trendfiles Talks - Peter Luscuere

Blijven leren en ontwikkelen is meer dan ooit noodzakelijk. Maar binnen het onderwijs ontbreekt het nog aan voldoende afstemming en samenwerking.