Leren en ontwikkelen van groot belang maar samenwerking binnen het onderwijs ontbreekt.

Blijven leren en ontwikkelen is meer dan ooit noodzakelijk. Maar binnen het onderwijs ontbreekt het nog aan voldoende afstemming en samenwerking.