Leven lang leren begint op de basisschool

We moeten kinderen al op de basisschool vaardigheden en houdingen aanleren die cruciaal zijn om te kunnen functioneren in een maatschappij waar voortdurend geïnnoveerd zal worden.