Trendfiles Talks - Juliette Walma van der Molen

We moeten kinderen al op de basisschool vaardigheden en houdingen aanleren die cruciaal zijn om te kunnen functioneren in een maatschappij waar voortdurend geïnnoveerd zal worden.