Maatschappelijke bijdrage comfortinstallateur kan meer vrouwen voor techniek interesseren.

Door meer nadruk te leggen op de betekenis die je als installateur kunt hebben voor mensen en de maatschappij zal je ook meer vrouwen aanspreken om een keuze te maken voor een technisch beroep.