Meer invloed voor kleine bedrijven in de keten

Kleine bedrijven werken altijd in ketens, en voelden zich ook vaak klemgezet. Maar als je nu met alle partijen in die keten om de tafel gaat zitten om die hele keten overdracht eens goed door te nemen dan kan iedereen op een veel gelijkwaardiger manier meedoen. En worden mondiger en kritischer. En dat helpt de hele organisatie weer om scherper te worden.