Meer oudere werknemers leermeester maken

Je kunt iemand geen leermeester maken. Laat leerlingen zelf kiezen wie ze na de eerst paar introductieweken willen kiezen als leermeester. En kijk na een jaar eens wie er vaak en wie er nooit wordt gekozen door de leerlingen, en ga ingesprek met die medewerkers over hoe dat komt.