Nieuwe industriële revolutie

Net als bij de industriële revolutie zitten we in een verandering van tijdperk, een kantelperiode. Je ziet dat de samenleving en de economie veranderen. En er komt een machtswisseling omdat de middenklasse de dingen zelf in handen gaat nemen.