Nieuwe vormen van waardecreatie

Je gaat anders kijken naar waardecreatie. Want eigenlijk is een auto ook een installatie waar je gebruik van kunt maken in de zin van energieopwekking maar het is ook nog gewoon een auto. En wie gaat dat dan onderhouden? De garage of de installateur, of een combinatie van die twee?