Ontwikkelen leercultuur in het beroepsonderwijs

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven vraagt veel meer aandacht vooral op het punt van ontwikkelen leercultuur.