Praktijkopleiding moet mee met ontwikkeling

ROC’s moeten mee in de ontwikkelingen en zich meer openstellen voor levenlang leren want de urgentie vanuit het werk is groot.