Regelmogelijkheden belangrijk voor mens én organisatie.

De balans tussen regelmogelijkheden en regelvereisten en ook die volledige functie heeft een positief effect op de arbeidsproductiviteit en op het innovatief vermogen van een onderneming.