Trendfiles Talks - Frank Pot

Net als met zelfroosteren kun je niet zeggen vanaf volgende week gaan we aan sociale innovatie doen. Dat moet geleidelijk aan groeien en gaat pas lukken als er een de sfeer is van vertrouwen.