Werknemer als ondernemer

Ondernemers binnen een organisatie, intrapeneurschap, dat zien we nog weinig in Nederland. Dat komt niet omdat mensen dat niet kunnen maar omdat ze denken dat daar geen ruimte voor is.