Werknemers en verantwoordelijkheid

Voor de inschatting van je eigen competenties is zelfvertrouwen en autonomie om je werk naar eigen inzicht in te richten van groot belang. Sociale steun van een leidinggevende is daarbij heel belangrijk. Er is nog veel winst te behalen als het vertrouwen tussen werkgever en werknemer wat meer aandacht krijgt.