Werkplekleren is ingewikkeld

Werkplekleren wordt ingewikkeld als je het vooral ziet als formele opleiding, of cursus, met diploma’. Door daar teveel nadruk op leggen wordt het echte leren overschaduwd.