Zelfsturende teams belangrijk maar invoeren vergt geduld.

Zelfsturende teams zijn een belangrijk onderdeel van sociale innovatie. Maar ook dat moet je begeleiden. Dus als je hoort dat het niet werkt dan zit daar toch vaak achter dat men het op een totaal verkeerde manier heeft geprobeerd.