Samenwerken aan zij-instroom in de techniek

Bij het oplossen van mismatches op de arbeidsmarkt en om de groeiende tekorten aan technisch opgeleid personeel op te vangen is publiek-private samenwerking essentieel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking tussen bedrijven, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen. 

Kansrijk zijn initiatieven waarbij deze partijen zich gezamenlijk richten op het opleiden van zij-instromers en werkzoekenden. Deze praktijkpublicatie biedt een integraal overzicht van praktische kennis over de vorm, randvoorwaarden en succesfactoren voor dergelijke projecten. Het biedt bovendien een overzicht dat zowel het perspectief van de ondernemers, de gemeenten, onderwijs en UWV behartigt.

Dossier: ,
Onderwerp: