Sociale innovatie om aantrekkelijk te blijven voor toekomstige vaktalenten

De technische installatiebranche verliest aan populariteit onder VMBO’ers. Het aantal VMBO-gediplomeerden in de sector techniek is in de periode 2008 – 2012 met 22 procent afgenomen. Het aantal TI-VMBO gediplomeerden daalde zelfs met 37 procent. Deze afname betekent dat het aantal oudere werknemers dat de komende jaren met pensioen gaat niet meer kan worden gecompenseerd met jonge instroom. Bedrijven zullen in de toekomst daarom stevig moeten concurreren om de jonge instromers. Het beleid van bedrijven zal hierin een belangrijke rol spelen. Dit staat in het gepubliceerde rapport uit 2013 over het arbeidsbeleid van bedrijven in de technische installatiebranche.

De vraag naar personeel wordt niet alleen beïnvloed door conjuncturele en structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook het beleid van de bedrijven speelt een belangrijke rol. Uit het onderzoek “Arbeidsbeleid van TI-bedrijven” dat is uitgevoerd door ITS in opdracht van OTIB blijkt dat sociale innovatie kansen biedt voor de branche om als werkgever aantrekkelijk te blijven voor jongeren.

Sociale innovatie als één van de oplossingen


Volgens ITS zullen er de komende jaren minder schoolverlaters voor een loopbaan in de techniek kiezen en leidt vergrijzing ertoe dat er steeds meer ouderen van de arbeidsmarkt zullen verdwijnen.

[kolom_einde]

Hoewel ook voor de recessie er niet veel TI-bedrijven zeer actief waren op het terrein van sociale innovatie, kan dit juist wel belangrijk zijn om als branche aantrekkelijk te blijven voor jonge, nieuwe instromers. Het aantal jonge schoolverlaters neemt af en dat betekent dat bedrijven stevig om de jongen instromers zullen moeten concurreren.

“Bedrijven zullen in de toekomst stevig moeten concurreren om de jonge instromers.”

Daarnaast vormt het duidelijk inzetten op sociale innovatie waarschijnlijk een beter antwoord op de problemen die de recessie met zich meebrengt, dan uitsluitend het reduceren van kosten. Sociale innovatie biedt meer perspectieven om producten, diensten en bedrijfsprocessen toekomstbestendig te maken en te houden. Bedrijven die sterk inzetten op het slimmer organiseren van zaken, blijken vaker product- en procesinnovaties door te voeren.

Klik hier om het rapport te lezen.