Startende mbo-ers op de arbeidsmarkt

De MBO Raad wil laten zien waar mbo-ers, nadat zij klaar zijn met hun studie, terechtkomen op de arbeidsmarkt. Om dit in beeld te krijgen heeft I&O Research een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder mbo-studenten en recent afgestudeerde mbo-ers. De focus lag grotendeels op hun ambities, dromen en verwachtingen van de arbeidsmarkt. In deze rapportage staan de resultaten van dit onderzoek. 

Onderzoeksvraag 

De vraag die centraal stond in dit onderzoek was: 

‘Welke verwachtingen hebben studerende en net-afgestudeerde mbo-ers ten aanzien van hun carrière en de arbeidsmarkt?’ 

De volgende onderwerpen kwamen in het onderzoek aan bod: 

  • Arbeidsvoorwaarden en benodigde competenties en vaardigheden 
  • Om- en bijscholing in de toekomst 
  • Verschillen per regio 
  • Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (kansen, zorgen, vraag, aanbod, technologie) 
  • Uitdagingen op de arbeidsmarkt 
  • Advies aan toekomstige mbo-ers