Succesvolle strategie zij-instromers 

Uit de inleiding:

In 2019 onderzocht PwC hoe Instituut Gak kan bijdragen aan een oplossing voor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor middelbaar opgeleide vakkrachten en schreef daar een adviesrapport over. Dit advies is gericht op zij-instroom van vakkrachten in de zorg, het onderwijs, de ICT en de techniek.

De Nederlandse arbeidsmarkt zit in zwaar weer. Corona heeft een enorme impact op de vraag en aanbod naar arbeid in verschillende sectoren. De gevolgen daarvan zijn moeilijk te overzien, maar dat het een enorme verschuiving tot gevolg heeft is evident. Daarnaast is er sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod, met grote tekorten in sectoren als de zorg, onderwijs, techniek en ICT en overschotten in andere sectoren. Zij-instroom kan helpen bij her allocatie van arbeid naar waar de vraag zich bevindt.

 In een zij-instroomtraject wordt een kandidaat klaargestoomd om te werken in een sector waar hij of zij nog niet de benodigde skills voor heeft. Binnen de huidige arbeidsmarkt zijn al veel zij-instroominitiatieven opgezet in alle vormen en maten. Een zeer grote meerderheid van deze initiatieven richt zich op de zij-instromer. De rol van de werkgever is bij deze initiatieven ondergeschikt. Wij pleiten ervoor om de werkgever eerder in beeld te brengen. Daarvoor dient de werkgever geholpen te worden om inzicht te krijgen in welke capaciteiten en behoeften in de toekomst nodig zijn. Door te beginnen bij de werkgever heeft men eerder inzicht in de vraag en kan men beter sturen in de vervolgstappen. 

Dit vergroot de kans op een succesvolle match, en helpt ook bij de financiële haalbaarheid van langlopende zij-instroomtrajecten. Door de enorme verschillen in professionaliteit, scope, doelstellingen en reikwijdte van deze initiatieven is het in eerste instantie een uitdaging om te benoemen wat werkt en wat niet. Met dit rapport trachten de onderzoekers een licht te schijnen op succesvolle zij-instroominitiatieven. 

Dossier:
Onderwerp: