TI-bedrijven gebruiken niet altijd de meest effectieve wervingsmethode

Wervingsmethoden
Uit het arbeidsmarktonderzoek 2012 blijkt dat de meeste TI bedrijven ook extern medewerkers werven voor het vervullen van vacatures, naast het gebruik maken van het eigen personeel om nieuwe medewerkers te krijgen. Andere veel voorkomende wervingsmethoden zijn: spontane sollicitaties en inschakeling van vrienden en bekenden. Ook internet werd al door heel wat TI-bedrijven benut, vooral via de eigen website van het bedrijf.
Vacaturesites en sociale media worden nog maar weinig gebruikt. Bij de grote TI-bedrijven is dit overigens duidelijk vaker het geval dan bij de kleine TI-bedrijven.

Verschillen naar functie

In het onderzoek is tevens gekeken of de ingezette wervingsmethoden variëren naar functie en in hoeverre de ingezette wervingsmethoden effectief waren.

Leerling-monteurs

Het aantrekken van leerling-monteurs gaat vaak via contacten die TI-bedrijven en scholen met elkaar onderhouden. Dit is ook de meest effectieve wervingsmethode bij leerlingen: alle TI-bedrijven die dergelijke contacten onderhouden geven aan dat dit een succesvolle manier is om aan leerlingen te komen. Andere manieren om aan leerlingen te komen, bijvoorbeeld via spontane sollicitaties of via het eigen personeel, zijn volgens de TI-bedrijven duidelijk minder effectief.

Vakbekwame monteurs

Bij het werven van vakbekwame monteurs is er duidelijk meer variatie in gehanteerde wervingsmethoden dan bij de werving van leerling-monteurs. Advertenties in gedrukte media worden het vaakst gebruikt hoewel dit duidelijk één van de minst succesvolle methode blijkt te zijn. Opmerkelijk is dat de twee methoden die door de TI-bedrijven meestal als succesvol worden aangemerkt – werving via contacten met andere bedrijven en werving via vrienden/kennissen – niet vaker worden gebruikt dan andere methoden die duidelijk minder resultaat bieden.

[kolom_einde]

Technische staffuncties

De TI-bedrijven geven aan dat bij de werving van personeel voor technische staffuncties vooral gebruik wordt gemaakt van de eigen website en andere bedrijven. Deze methoden zijn bij de helft van de bedrijven ook succesvol. Opmerkelijk is dat inschakeling van professionele werving- en selectiebureaus het meeste resultaat oplevert, meer dan één van de andere genoemde wervingsmethoden. Toch worden dergelijke bureaus maar betrekkelijk weinig ingehuurd door de TI-bedrijven.

“Opmerkelijk is dat de twee methoden die door de TI-bedrijven meestal als succesvol worden aangemerkt – werving via contacten met andere bedrijven en werving via vrienden/kennissen – niet vaker worden gebruikt dan andere methoden die duidelijk minder resultaat bieden.”

Conclusie

Wervingsmethoden variëren dus per functie waarvoor personeel wordt gezocht. Opvallend is echter dat bij de werving van monteurs en technische staffuncties de meest perspectief biedende methode niet in alle gevallen ook de meest gehanteerde methode is.

TI-bedrijven geven als oorzaak voor het bestaan van moeilijk vervulbare vacatures aan dat er onvoldoende aanbod is van mensen waarnaar zij op zoek zijn. Het is echter niet uitgesloten dat een deel van de oorzaak ook gelegen is in minder effectieve zoekmethoden van de kant van de TI-bedrijven.