Trendfiles Talks – Ad van Wijk

Over de ontwikkeling van productinnovatie naar systeeminnovatie in energieconcepten. Een nieuwe kijk op energie en duurzaamheid en de rol van de installatiebedrijven daarin. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems TU Delft.

Twintig jaar geleden keken we vooral naar product innovatie. Een zuiniger HR-ketel bv. En nu kijken we veel meer naar het totaal van dat systeem, hoe krijgen we dat nou helemaal duurzaam. En dan grijpen die technologieën op een bepaalde manier in elkaar. En dat vereist ook een andere samenwerking.

Om een huis energieneutraal te maken vergt aanpak van het hele energiesysteem. Dan gaat het niet om één techniek maar meerdere en hoe grijpen die dan in elkaar.

Het houdt niet op bij een gebouw maar gaat juist heel andere combinaties opleveren, zoals met transport en mobiliteit. Neem een auto. Je kunt er in rijden maar als je er niet in rijdt kan het bijvoorbeeld energie leveren. En dan krijg je dat jij in de toekomst betaald krijgt voor het parkeren van je […]

Je gaat straks zelf de energie voor je gebouw opwekken, opslaan en beheren. Allemaal bij het gebouw. Dus de installateur is straks bezig met de juiste combinatie vinden van al die functies. Dat betekent dus dat er meer te doen is.

Je gaat ook breder kijken naar alle kringlopen. Je kunt alle stromen, dus bijvoorbeeld ook het riool, regenwater, zonnepanelen efficiënter in het systeem dichter bij het gebouw benutten. Dat is circulaire economie. En als je het zo bekijkt heeft de installateur nog heel wat te doen.

Naast het gewone installatiewerk is er steeds vaker een systeem engineer nodig die de combinatie van al die systemen bedenkt en inregelt. Dat is meer ICT.

Dat betekent ook dat je een ander soort kennis in de installatie binnenhaalt. Anders gaat kijken. Want als je het gebouw ook 20 jaar in onderhoud krijgt ga je voor het begin van installeren al anders nadenken over hoe je het daarna moet bijhouden.

Naast een bouwkundig architect van het gebouw en een installateur heb je straks eigenlijk ook een energiearchitect of engineer nodig, dus er ontstaan andere functies.

Je gaat anders kijken naar waardecreatie. Want eigenlijk is een auto ook een installatie waar je gebruik van kunt maken in de zin van energieopwekking maar het is ook nog gewoon een auto. En wie gaat dat dan onderhouden? De garage of de installateur, of een combinatie van die twee?

Bij veranderingen in de markt heb je bestaande bedrijven die mee kunnen in die nieuwe ontwikkelingen en je zult allerlei nieuwkomers krijgen die het op een heel andere manier gaan aanpakken en hun producten anders ontwikkelen. Die bijvoorbeeld complete systemen gaan leveren die je zelf plug&play kunt installeren. Dat betekent dan voor de installateur dat […]

Je hebt natuurlijk altijd nog de installateur die een apparaat kan installeren maar dat is nog maar een heel klein deel van de markt. Ontwerpen, beheren, opereren van systemen en ook het bijleveren van de ICT en de apps en het toelichten daarvan, dat zie ik allemaal als onderdelen van de nieuwe installateur. En helemaal […]

Al die rollen die je nu ziet rondom het bouwen en ontwerpen en retrofitten van een gebouw dat is niet meer de klassieke installateursrol, of een klassieke aannemer of klassieke ICT rol, dat schuift allemaal in elkaar. Je moet het ook integraal aanbieden want het is straks allemaal één concept. En er zal heus wel […]