Trendfiles Talks – Alfons van Marrewijk

Over het veranderen van de bedrijfscultuur in technische bedrijven. Alfons van Marrewijk, Bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie VU Amsterdam.

Installatiebedrijven schetsen heel makkelijk een ideaalbeeld waar je het niet mee oneens kan zijn maar als je kijkt naar de uitvoering zitten daar nogal wat verschillen in.

Er is sprake van een soort moeizaamheid om de innovaties waarvan iedereen de mogelijkheden wel ziet daadwerkelijk uit te voeren. We roepen met zijn allen ‘we gaan het doen’, daarmee hopend we het probleem hebben bezworen.

Wat we veel te weinig is zien in de praktijk is de finesse, de diepte waarmee je je praktijk van werken onder ogen durft zien en daarop met betrokkenen durft te reflecteren.

Daar hebben de meeste mensen echt heel veel moeite mee. Kijken hoe ze hun dagelijkse werkpraktijk kunnen ‘ontdubbelen’.

Zolang het normaal is dat je kostenreductie laat liggen in de keten door zaken dubbel te doen zal het wel bij het oude blijven maar we zien ook dat het beter en goedkoper kan. Alleen vinden mensen het moeilijk om dat handen en voeten te geven. Maar ik denk dat je er niet meer onderuit […]

BIM wordt op de werkvloer nog niet gebruikt zoals het bedacht is. Het wordt teveel instrumenteel toegepast. Top down, zeker als de overheid het verplicht gaat stellen in de veronderstelling dat het dan wel in de organisatie doorsijpelt. Maar dat zien we nog te weinig. Dus je moet veel meer alle mensen in je organisatie […]

Door op werkvloer zelf met direct betrokkenen de praktijk van werken in publiekprivate samenwerkingen te reflecteren en te kijken wat is er echt nodig, vragen stellen als ‘waarom doen jullie dat zo’, ‘wat verwachten jullie van elkaar’, kunnen processen ook daadwerkelijk veranderen.

Een goede veranderstrategie is een combinatie van een top down visie die laat zien waar we naar toe willen en een bottom up beweging, die de boel van onderop in beweging zet.

Kleine bedrijven werken altijd in ketens, en voelden zich ook vaak klemgezet. Maar als je nu met alle partijen in die keten om de tafel gaat zitten om die hele keten overdracht eens goed door te nemen dan kan iedereen op een veel gelijkwaardiger manier meedoen. En worden mondiger en kritischer. En dat helpt de […]

Bij alle partijen in de keten zitten er praktijken die ze nou eenmaal altijd zo doen, maar als je die tegen het licht houdt en je zegt ‘maar jongens, waarom doen jullie dat?’ Er zijn een hele hoop innovaties en vernieuwingen maar je moet het wel op het juiste level adresseren.

Je zou aansluiting kunnen zoeken bij branchegenoten en kijk je naar je eigen mensen. Als je gedrag hebt dat je wilt veranderen kies je eens een project waar dat kan en ga het eens oefenen. Blijf je werkproces reflecteren terwijl je bezig bent. Dan wordt iedereen uiteindelijk wel enthousiast en zo kun je beweging creëren.

Integraal denken, denken vanuit de klant, LEAN denken, heel veel concepten die dezelfde kant op denken. En als die samenkomen, en we ons er van bewust zijn dat we een heleboel ingesleten beelden hebben van elkaar die niet positief zijn en als we van te voren hebben besproken hoe we hier mee omgaan dan levert […]