Trendfiles Talks – Jan Jonker

Over duurzaam ondernemen, de netwerksamenleving en nieuwe businessmodellen de invloed daarvan op installatiebedrijven. Jan Jonker, hoogleraar strategie en duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Duurzame troonrede 1 september 2020, door Jan Jonker.

In deze rede presenteert Jonker aan de hand van zeven ‘breekijzers’ een visie op hoe we Nederland fundamenteel kunnen verbouwen om deze gewenste transities te adresseren.

Jan Jonker, hoogleraar strategie en duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen :

“Het afgelopen decennium laat zien dat we wel veel en in toenemend mate over complexe vraagstukken rond duurzaamheid, circulariteit en inclusiviteit praten maar dat actie met echte impact achterblijft. Dit heeft als effect dat we incrementeel doormodderen met suboptimale oplossingen en dat spoort niet met de ambitie die we als land en als burgers (moeten) hebben én niet met de urgentie van de vraagstukken. De recente dramatisch pandemie heeft bovendien als neveneffect dat we op zoek gaan naar de terugkeer van het oude normaal. Dat kost veel tijd, heel veel geld en maakt dat we nog minder vooruitgaan. Het moet anders, maar hoe?”

Kijk de livestream terug: https://www.duurzamedinsdag.nl/Nieuws/Duurzame-Troonrede-2020-Jan-Jonker

Trendfiles Talks sprak enige tijd geleden ook met Prof. Jan Jonker. Over duurzaam ondernemen, de netwerksamenleving en nieuwe businessmodellen voor kleine en grote installatiebedrijven.

Verandering is van alle tijden maar waar we nu in terecht komen is een volstrekt nieuwe tijd. We leven in een een netwerksamenleving, waar mensen, burgers, bedrijven, eigenlijk iedereen, een oneindige variant aan connecties kan maken. En daardoor zie een versnelling in ontwikkelingen en een exponentiële groei van data.

De consument wordt steeds meer prosument. Burgers komen erachter dat hij alleen of in collectief zelf zaken kan produceren zoals energie, voedsel etc. en trekt daarmee de business naar zich toe.

Bestaande bedrijven hebben heel veel moeite om alle nieuwe ontwikkelingen te incorporeren in hun organisatie, in wie ze zijn en wat ze doen. Daarmee wordt de afstand tussen wat technologisch kan en wat organisaties zouden moeten kunnen, steeds groter. En dat leidt uiteindelijk tot nieuwkomers die op die plek komen met nieuwe businessmodellen.

Bedrijven moeten eerst beseffen dat zij het spel, de business niet meer bepalen. De consument is aan zet, die komt met vragen. En bedrijven moeten samen met die klant werken aan een concept dat ze gezamenlijk ontwikkelen en financieren.

Het sleutelwoord in deze tijd is samenwerken. Over de keten heen, met klanten, met producenten. Niet alleen voor een technische oplossing maar steeds vaker ook binnen maatschappelijke vraagstukken waar je met alle partijen samen een oplossing voor gaat zoeken. Je ziet dat bestaande bedrijven dat nog erg moeilijk vinden.

Kleine bedrijven zijn vaak goed geworteld in hun lokale samenleving en hebben allerlei eigenschappen om te overleven. Maar ze moeten wel in beweging komen. Kritisch kijken naar bijvoorbeeld hun personeelsbestand dat vaak uit teveel oudere mensen bestaat. Terwijl ze juist ook jonge mensen nodig hebben met de know how van de nieuwe techniek.

Ondernemen betekent, ook voor kleine bedrijven, alle ramen en deuren open zetten en kijken en vragen hoe de maatschappij er uit gaat zien en daarop proposities ontwikkelen. Dat is veel gevraagd misschien maar het grootste deel van onze economie draait op kleine bedrijven. En kleine bedrijven kunnen veel meer samen op zoek naar nieuwe oplossingen.

Duurzaam lijkt wel een toverwoord. Maar installateurs van zonnepanelen moet zich eens achter de oren krabben hoe duurzaam conceptueel dat eigenlijk is. Want alleen een paar zonnepanelen installeren wordt uiteindelijk een moeizaam verhaal over rendement. Het wordt pas interessant als je dat collectief doet en koppelt aan andere duurzame oplossingen. En daar valt nog een […]

Duurzaam ondernemen heeft twee betekenissen, enerzijds de moderne variant van je eigen bedrijfsvoering, circulair omgaan met je grondstoffen die eindeloos meegaan. Anderzijds de klantvraag honoreren met een conceptuele oplossing van zijn duurzaamheidvraag.

Bedrijven halen die twee vaak door elkaar. Een verdienmodel is niks anders dan het tellen van de pecunia’s maar het gaat er juist om welke waarde organiseer je met je bedrijf? En je klant moet dat dan herkennen en waarderen. Anders gaat straks de bel niet meer. Klanten kunnen steeds meer zelf organiseren. En doen […]

‘Smart’, ‘sustainable living’ etc. Allemaal fancy woorden waar we doorheen moeten kijken. Het gaat om de fundamentele ontwikkelingen. En die zijn te splitsen in twee type vragen : snelle kortlopende vragen en trage vragen die inzicht vragen in maatschappelijk ontwikkelingen voor de lange termijn waar nieuwe concepten voor nodig zijn. Bedrijven die dat kunnen omzetten […]