Trendfiles Talks – Sander Mertens

TRENDFILES TALK met Sander Mertens, lector Energy in transition (Haagse Hogeschool). Over de energietransitie, de noodzaak van het matchen van vraag en aanbod m.b.v. ‘smart multi commodity grids’, en de rol van de installateur daarin.

Nul op de meter is de issue bijna niet, het gaat om het slim matchen van vraag en aanbod.

We moeten werken aan een smart multi commodity grid waarin toekomstige dragers van energie gaan samenwerken om opslag en matchen vraag en aanbod mogelijk te maken.

Energieschaartse ontstaat lokaal en dat moet je dan ook lokaal oplossen. Dat kan ook met smart grids.

De weg naar energietransitie zit vol met hobbels die allen overwonnen moeten worden. Wetgeving, een technische, een economische, en een maatschappelijke hobbel.

De installateur heeft een belangrijk rol in de energietransitie. Hij kan zich profileren als energie expert die een adviserende rol heeft bij klanten.

Het zijn vooral de grotere partijen die met de energietransitie bezig zijn, bij kleinere bedrijven zie je het veel minder en dat is wel een probleem.

Binnen de energietransitie ligt er veel business voor de installateur maar dat moet hij er wel uit halen. Maar dan moet hij wel zijn rol aanpassen, inleren in de nieuwe technieken.

Om energie-expert kunnen bedrijven het beste klein beginnen, wat het beste bij het bedrijf past. En van daaruit uitbreiden.

Het scholen van mensen rondom die energietransitie is belangrijk. Daarvoor is het eerst noodzakelijk om mensen er voor te interesseren.

Scholing is op dit moment onvoldoende, daar moet nog van alles gebeuren, maar dat hangt ook sterk samen met de instroom van mensen die zich ervoor interesseren.

Binnen het HBO leiden we niet direkt op voor de installatiebranche maar wel op vlakken die interessant zijn voor de branche.

Binnen het MBO moet er nog een hele slag gemaakt worden, daar moeten de vakken die te maken hebben met ‘duurzaam’ nog ontwikkeld worden.

De techniek schreidt snel voort dus leven lang leren en bijspijkeren van je kennis zijn belangrijke thema’s.

We zien dat veel vakdocenten een beetje ingedut zijn, die hebben nog een gigantische slag te maken om het allemaal in die opleidingen te krijgen.

Overal moeten bedrijven knokken om medewerkers, dus als bedrijf moet je betrokken zijn bij kennisinstellingen. Door samen te werken ben je ook bezig om de goeie mensen binnen te krijgen.

Voor bedrijven zijn sommige onderdelen van bijvoorbeeld een adviestraject nog onbekend terrein dus daar ligt zeker ruimte voor het inhuren van specialisten.

Je ziet dat andere partijen op dit moment wel die adviesrol pakken. Als installateur moet je dat niet willen. Want de installateur heeft praktijkervaring. Dus pak die rol zelf.

Als je weet waar de stip aan de horizon ligt m.b.t. duurzaamheid, dan weet je waar de focus op moet liggen in de opleidingen. Daar heb je dan strategisch inzicht en bijvoorbeeld een kennisagenda voor nosig.