Uitstroom en andere vormen van capaciteitsverlies in de TI

Bedrijven kunnen zelf veel doen om de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden.

Door als werkgever meer aandacht te hebben op de vitaliteit van de medewerkers, kan dat jaarlijkse veel capaciteitsverlies schelen voor de branche. Een deel van de capaciteitsverlies in de branche komt voort uit ontevredenheid van de medewerkers, kennisveroudering en ziekteverzuim. KBA Nijmegen analyseerde in opdracht van Wij Techniek de mate waarin TI-bedrijven zelf invloed hebben hierin op de hoogte van de wervingsbehoefte in de branche. De conclusie is dat een beter personeelsbeleid op basis van goed werkgeverschap de totale vervangingsvraag in de TI-branche jaarlijks met een derde kan verminderen.