Verschillen tussen hoogopgeleide en laag opgeleide jongeren

Om de vergrijzing op te vangen zouden meer jongeren voor een technisch beroep moeten kiezen dan nu het geval is. En de wervingsbehoefte wordt de komende jaren alleen maar groter zo blijkt uit cijfers en analyse in ‘Trends en ontwikkelingen in de installatiebranche 2014’. Om in deze tijd jongeren te inspireren zouden technische bedrijven zich daarom meer moeten verdiepen in de achtergronden van de huidige generatie jongeren. Generatie expert Aart Bontekoning en anderen signaleren al enige tijd dat de huidige generatie jongeren echt anders in elkaar zit dan andere jongste generaties hiervoor.

Techniek Talent Nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren, in opdracht van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het gemeenschappelijk doel is meer instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. Dat doen ze onder meer door publicaties uit te geven waarin alles over de jongere van nu staat beschreven. Techknow 2011 liet zien hoe bedrijven jongeren kunnen bereiken en informeren. Techknow 2013 gaat verder en laat zien hoe bedrijven jongeren kunnen inspireren. De informatie is gebaseerd op onderzoek en daarnaast worden er veel praktijkvoorbeelden beschreven. De centrale vraag in beide publicaties is “wat willen jongeren?”

Arbeidsvoorwaarden
Jongeren van nu willen vooral leuk werk en ontwikkelingsmogelijkheden. Maar hoe jongeren precies denken over hun toekomstige arbeidsvoorwaarden blijkt ook af te hangen van hun opleidingsniveau. Dit blijkt uit een onderzoek van Manpower uit 2012 dat wordt besproken in Technknow 2013. Lager opgeleiden zoeken afwisseling in het soort werk en werkomstandigheden. Hoger opgeleiden hebben daarnaast ook behoefte aan afwisseling in hun sociale contacten. Zij willen zowel samenwerken als individueel bezig zijn.

[kolom_einde]

Daarnaast lijken lager opgeleiden vaker van baan te wisselen omdat zij vaker afhankelijk zijn van flexibel of tijdelijk werk. Dit jobhoppen is daarbij vaak meer een noodzaak dan een keuze. Lager opgeleiden geven ook aan graag zo veel mogelijk ervaring bij verschillende werkgevers op te willen doen. Hoger opgeleiden doen hun ervaring liever op bij een bedrijf en groeien liever door binnen het bedrijf.

Voor lager opgeleiden is werk vooral een manier om geld te verdienen. Ze hechten daarom vaker meer belang aan salaris dan aan leuke collega’s. Dit in tegenstelling tot hun hoger opgeleide collega’s. Hoger opgeleiden hechten meer belang aan een goede sfeer en band met hun collega’s. Voor hen is werk meer onderdeel van hun levensstijl en persoonlijke ontwikkeling.

Techknow geeft op deze manier inzicht in de belevingswereld van jongeren en laat op praktische manier zien hoe het technisch bedrijfsleven jongeren kan bereiken, inspireren en informeren.