Arbeidsmarkt technische installatiebranche 2020

Elk jaar peilt Wij Techniek de stand van zaken bij de bedrijven in de technische installatiebranche op een aantal belangrijke punten aan de hand van de bedrijvenenquête. Sinds 2017 bestaat de enquête uit een telefonisch en een digitaal deel. Een aantal vragen worden jaarlijks gesteld om de stand van zaken in de branche te monitoren.

  • bedrijfsactiviteiten
  • de werkvoorraad en vacatures
  • personele belemmeringen
  • inzet van (gedeeltelijk) arbeidsbeperkten

Elk jaar zijn er ook een aantal actuele thema’s die, soms wisselend en soms eenmalig aan de orde komen. In de huidige enquête medio 2020 zijn nieuwe vragen opgenomen over:

  • het effect van de coronacrisis
  • het stimuleren en faciliteren van werkplekleren
  • nieuwe taken en functies
  • opleidingsbeleid versus instroombeleid