De inzet van buitenlands personeel in de TI

In het afgelopen jaar is in het arbeidsmarktonderzoek een analyse gemaakt van de buitenlandse werknemers in de TI om antwoorden te vinden op de volgende 2 vragen: 

  1. Wat is de (trend)ontwikkeling van het aantal buitenlandse personeelsleden in de technische installatiebranche, en in het bijzonder voor personeel afkomstig uit Midden-en Oost-Europa? 
  2. Hoe is het gesteld met de kwalificaties, vaktechnische vaardigheden en soft skills van buitenlands personeel in de technische installatiebranche?

In het rapport komt aan bod:

  • Afbakening buitenlandse werknemers
  • Aantallen en kenmerken buitenlandse TI-werknemers
  • Baankenmerken
  • Kennis en kunde buitenlandse TI-werknemers
  • In de samenvatting en conclusie antwoord op de onderzoeksvragen.