Licht herstel productievolume installatiesector verwacht

Ondanks de nog onzekere economische vooruitzichten wordt vanaf 2015 voor het eerst in jaren een licht herstel van het productievolume in de installatiesector verwacht. Dit staat in het rapport “Economische vooruitzichten 2015-2016” van Uneto-Vni.

Binnen Nederland is er sprake van een licht herstel op de woningmarkt. Veel consumenten zien verbetering in hun persoonlijke situatie. Dit leidt op termijn tot investeringen in de eigen woning in de vorm van onderhoud of verbouwingen of verhuizingen. Dit heeft vooral een positief effect op de renovatie- en onderhoudsmarkt en op langere termijn ook voor de nieuwbouwmarkt.

Ook de overheid heeft een steentje bijgedragen aan de investeringen in de renovatie- en onderhoudsmarkt. Zo heeft het tijdelijke verlaagde btw-tarief op arbeid in totaal circa 2,4 miljard euro extra omzet opgeleverd, waarvan zo’n 400 miljoen euro ten gunste van de installatiesector.

De woningbouwcorporatie als stuwende motor van de woningnieuwbouwproductie verdwijnt langzaam naar de achtergrond. Voor het installatiebedrijf liggen hier kansen op het gebied van verbouwingen, maar zeker ook op het gebied van het verduurzamen van woningen. Hier kan de corporatie wel weer een belangrijke rol spelen. Er zijn al initiatieven waar woningcorporaties en installatiebedrijven samen werken aan het energieneutraal maken van de woningvoorraad.

Wanneer installatiebedrijven nieuwe installaties aansluiten kunnen zij ook een jaarlijks onderhouds- en/of servicecontract af- sluiten. Hiermee verzekeren zij zich van een vaste inkomstenstroom.

Binnen de utiliteitsbouw zien we het eerste herstel vooral bij de marktsector (zakelijke dienstverlening en transport en logistiek) en pas later bij de budgetsector (zorg en onderwijs). Hier liggen kansen in het herbestemming van lege kantoorpanden.[kolom_einde]

In een stagnerende markt, maar ook in een groeiende markt, staat de installatiesector voor de uitdaging om de installatiequote te vergroten door in te spelen op trends als energiebesparing, domotica, luxer sanitair, vergrijzing in combinatie met langer thuis willen blijven wonen, woning aanpassen en dergelijke. Deze trends resulteren in een groeiende installatiequote.

We zien nu al dat door de terugvallende nieuwbouwproductie is het belang van renovatie en onderhoud toegenomen van 50 procent van de totale productie in 2009 naar 67 procent in 2014.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport “Economische vooruitzichten 2015-2016” van Uneto-Vni dat inzicht geeft in de meest recente marktontwikkelingen. Dit rapport geeft inzicht in de economische ontwikkelingen in de installatiesector in Nederland in de afgelopen periode van 2011 tot en met 2014 en de te verwachten ontwikkelingen voor de jaren 2015 en 2016.

Naast de algemene economische verwachtingen, beschrijft het de verwachtingen per type techniek (Electro, Klimaat en Sanitair), per type bouw (woning, utiliteit, infra en industrie) en per segment (nieuwbouw, renovatie en onderhoud).

Daarnaast beschrijft het als enige document in Nederland het aandeel installatietechniek ten opzichte van de gehele bouwsom, de installatiequote van de hiervoor genoemde deelmarkten.

Meer lezen? Download het rapport “Economische vooruitzichten 2015-2016”