Inhoudstype: Artikel

 • Leercultuur TI-bedrijven mist regie

  Leercultuur TI-bedrijven mist regie

  TI-bedrijven slagen er nog onvoldoende in om alle beschikbare kennis in het bedrijf te benutten om de bedrijfsvoering en dienstverlening aan klanten te verbeteren. Hoewel er in de bedrijven verschillende leeractiviteiten plaatsvinden lijkt het nogal eens aan een duidelijke regie te ontbreken. Lees het artikel »

 • TI-bedrijven kunnen met creatieve groeistrategie ambities waarmaken

  TI-bedrijven kunnen met creatieve groeistrategie ambities waarmaken

  Meer dan twee derde van de installatiebedrijven heeft ambities om Nederland te helpen verduurzamen en innovatieve techniekconcepten te ontwikkelen. Lees artikel »

 • Weinig TI-bedrijven houden zich bezig met de toekomst

  Weinig TI-bedrijven houden zich bezig met de toekomst

  Nog maar weinig installatiebedrijven lijken zich actief bezig te houden met toekomstige ontwikkelingen die belangrijk zijn voor hun bedrijf en met de veranderende rol die techniek speelt in het nieuwe bouwproces. Lees het artikel »

 • Uw bedrijf in de toekomst

  Uw bedrijf in de toekomst

  Door technologische innovaties en maatschappelijke trends verandert de klantvraag. Dat heeft grote gevolgen voor de markt voor installatiebedrijven. Een scenariobouwteam heeft zich, in opdracht van OTIB, gebogen over de vraag hoe de rol van techniek in deze veranderende markt zich verder zal ontwikkelen. En welke partijen daarin een rol gaan spelen. Lees het artikel »

 • Licht herstel productievolume installatiesector verwacht

  Licht herstel productievolume installatiesector verwacht

  Ondanks de nog onzekere economische vooruitzichten wordt vanaf 2015 voor het eerst in jaren een licht herstel van het productievolume in de installatiesector verwacht. Dit staat in het rapport “Economische vooruitzichten 2015-2016” van Uneto-Vni. Lees het artikel »

 • Film 3D Print Canal House

  Film 3D Print Canal House

  In Amsterdam werkt DUS Architecten samen met verschillende bouwpartners aan een “Research by doing” project om het gebruik van 3D print in de woningbouw mogelijk te maken. »

 • Positionering TI-bedrijven: nu en in de komende jaren

  Positionering TI-bedrijven: nu en in de komende jaren

  Diverse studies laten zien dat er ook in de komende tijd goede kansen en perspectieven voor technische installatiebedrijven zullen blijven. Om deze kansen te verzilveren zullen installatiebedrijven op de ontwikkelingen en trends moeten inspelen… Lees artikel »

 • Uitkomsten bedrijvenenquête voorjaar 2014

  Uitkomsten bedrijvenenquête voorjaar 2014

  De impact van de recessie blijft merkbaar in de branche. Dit is te merken aan de daling van het aantal werknemers. Niettemin staan er nog 2.000 vacatures open, waarvan een groot deel moeilijk vervulbaar is… Lees artikel »

 • Praktijkscholing nodig om tekort aan gekwalificeerde monteurs te voorkomen

  Praktijkscholing nodig om tekort aan gekwalificeerde monteurs te voorkomen

  Het opleiden van leerlingen in de technische installatiebranche staat al enkele jaren onder druk. De aanhoudende recessie kan niet langer opgevangen worden met het inkrimpen van de flexibele schil, en dit heeft gevolgen voor de aanwas van nieuwe werknemers… Lees het artikel »

 • Vakmanschap van TI-monteurs: kwestie van willen en kansen geven

  Vakmanschap van TI-monteurs: kwestie van willen en kansen geven

  Twee derde van de TI-werknemers is monteur. Bij de werving van leerling-monteurs selecteren de meeste TI- bedrijven eerder op motivatie dan op opleiding. Deze nadruk op motivatie past goed bij een nieuwe kijk op vakmanschap, waarin… Lees het artikel »

 • Uitkomsten TI-bedrijvenenquête TI 2014

  Uitkomsten TI-bedrijvenenquête TI 2014

  Ook in 2014 is het aantal werknemers en bedrijven in de branche gedaald. Signalen uit de bedrijvenenquête lijken echter te wijzen op een langzaam herstel van de markt. Zo stabiliseert de werkvoorraad en ook het aantal vacatures neemt niet meer af. Lees het artikel »

 • Wie is de leermeester?

  Wie is de leermeester?

  Een jonge instromer wordt vaak gekoppeld aan een oudere leermeester. Maar jongeren hebben steeds vaker een voorsprong op oudere werknemers… Lees meer »