Uitkomsten bedrijvenenquête voorjaar 2014

Het aantal werknemers en de werkvoorraad daalt nog steeds

In 2014 is het aantal werknemers verder gedaald naar 121.000 werknemers. Bijna een vijfde van de bedrijven heeft het afgelopen jaar werknemers moeten ontslaan wegens een tekort aan werk. Bij de grote bedrijven kwam dit zelfs nog wat vaker voor, namelijk bij ruim een derde van de bedrijven. Ondanks al deze ontslagen kampt acht procent van de bedrijven nog steeds met een overschot aan personeel. Het gaat dan vooral om een overschot aan (eerste) monteurs.

Uitkomsten bedrijvenenquête voorjaar 2014 2

Vacatures

De meeste bedrijven hebben dan ook geen vacatures. Slechts 12 procent van de bedrijven heeft één of meerdere moeilijk vervulbare vacatures. In totaal zijn er iets minder dan 2.000 openstaande vacatures.

 

De opleidingsstrategie en de wervingsstrategie

TI-bedrijven die monteurs zoeken gebruiken doorgaans twee mogelijkheden. Ze kunnen leerling-monteurs – doorgaans schoolverlaters – aantrekken en die vervolgens zelf opleiden tot zelfstandig monteur (opleidingsstrategie). Of ze kunnen op de arbeidsmarkt vakbekwame monteurs aantrekken (wervingstrategie).

Over het algemeen hebben bedrijven een voorkeur voor de wervingsstrategie (46%). Vooral kleine bedrijven kiezen voor deze strategie. Hoe groter het bedrijf, hoe meer er gebruik gemaakt wordt van de opleidingsstrategie. 32% van de TI-bedrijven volgt de opleidingsstrategie. Drie kwart van de TI-bedrijven geeft aan dat ze zelfstandige monteurs in dienst hebben die destijds als leerling-monteur zijn gestart.

[kolom_einde]

De toekomstige inzet van vaste en tijdelijke werknemers en zzp’ers

Meer dan de helft van de bedrijven (56%) verwacht dat de bezetting de komende jaren gelijk zal blijven. De bedrijven die nu alleen vaste medewerkers in dienst hebben verwachten de komende jaren het vaakst dat de verhouding tussen vast, tijdelijk en ingeleend personeel hetzelfde zal blijven (66%). Als er in de toekomst sprake is van groei zullen de meeste bedrijven de voorkeur hebben voor uitbreiding van tijdelijke medewerkers.

“Bedrijven kunnen ontslag proberen te voorkomen door op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten en markten.”

Het aantal bedrijven dat zzp’er inzet is in 2014 gelijk gebleven (35%). Maar de frequentie waarmee zzp’ers worden ingezet is wel gedaald. Voor de komende jaren verwachten de meeste bedrijven (70%) weinig veranderingen wat betreft de inzet van de zzp’ers . Als de bedrijven wel een verandering verwachten dan zijn ze over het algemeen van plan om de zzp’ers vaker in te gaan zetten.

Uitkomsten bedrijvenenquête voorjaar 2014 3

Werkvoorraad

De werkvoorraad is afgelopen jaar verder geslonken van 15 weken naar 12 weken. Vooral kleine en grote TI-bedrijven merkten een afname in werkvoorraad. Bij middelgrote TI-bedrijven is de werkvoorraad licht toegenomen. Bedrijven die te maken hebben met de dalende werkvoorraad kunnen ontslag van medewerkers proberen te voorkomen door op zoek te gaan naar nieuwe activiteiten en markten. Het aantal bedrijven dat zich hier op richt is in 2014 echter afgenomen ten opzichte van 2013.

 

Trendfiles september 2014