Weinig TI-bedrijven houden zich bezig met de toekomst

Inleiding

Nog maar weinig installatiebedrijven lijken zich actief bezig te houden met toekomstige ontwikkelingen die belangrijk zijn voor hun bedrijf en met de veranderende rol die techniek speelt in het nieuwe bouwproces. Deze conclusie komt uit de (half)jaarlijkse bedrijvenenquête van OTIB waar naast de gebruikelijke vragen over de bedrijfsvoering en de arbeidsmarkt deze keer ook vragen zijn toegevoegd over de toekomstverwachting van installatiebedrijven. En in hoeverre bedrijven zich herkennen in de toekomstscenario’s die OTIB afgelopen najaar presenteerde. (zie kader)

Assembler

De huidige installateur herkent zich het meest in de rol van assembler en verwacht dit ook de komende vijf jaar nog te zijn. De assembler lijkt van de vier rollen ook het meest op de huidige installatiebedrijven maar omvat meer dan alleen een nieuwe naam. Voor alle rollen binnen de scenario’s is het noodzakelijk actief bezig te zijn met de ontwikkelingen in en om de branche. Want van de installateur wordt nu al, maar zeker in de toekomst verwacht, dat ze meer de expert en advies rol pakken binnen het integraal bouwproces.

Uit het onderzoek  blijkt echter dat maar tien procent van de bedrijven die zich zeggen te herkennen in de rol van assembler daadwerkelijk bezig te zijn met samenwerken, relaties aangaan met strategische partners, kennis delen, netwerken en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, soms buiten de eigen sector.

Bovendien zijn ze ook nog nauwelijks op de hoogte of bezig met belangrijke ontwikkelingen in de branche zoals automatisering, robotisering, nieuwe distributiesystemen, juridisering van de bouwkolom en duurzaam bouwen. Terwijl met name duurzaam bouwen al een tijdje speelt en juridisering van de bouwkolom er snel aankomt.

[kolom_einde]

Integrator, creator en provider

De bedrijven die zich zeggen te herkennen in de rol van integrator, creator en provider zijn iets actiever bezig deze nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn ze vaker op de hoogte van ontwikkelingen als automatisering, robotisering, nieuwe distributiesystemen, juridisering van de bouwkolom.

Van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen zijn ze ook vaker op de hoogte dan assemblers maar opvallend genoeg niet vaker mee bezig.

Bedrijven die zich herkennen in de rol van Integrator, creator en provider zijn wel actiever bezig met het binden van hun werknemers. Ze bieden vaker méér salaris om mensen te behouden voor het bedrijf, en/of bieden betere arbeidsvoorwaarden. Ook betrekken ze vaker medewerkers bij de gang van zaken. Overigens is dat ook bij hen nog vaker uitzondering dan regel. Minder dan een vijfde van de Integrators/creators/providers heeft deze maatregel toegepast.

De assemblers bevinden zich grotendeels onder de groep kleine en middelgrote bedrijven. Bij de groep Groot zitten verhoudingsgewijs meer Integrators (56%) Providers (24%) Creators (13%). Dit blijkt uit een separate enquête onder deze groep. Slechts 6% van deze groep herkend zich in de rol van assembler. De groep van grote bedrijven noemt als noodzakelijke ontwikkelingen voor de branche met name samenwerken, innovatie, investeren in medewerkers, eigenaarschap en digitalisering.

Klik hier voor het downloaden van de hele bedrijvenenquête 2017.