Maatschappelijke trends als nieuwe kansen installatiesector

Drijvende krachten achter een veranderende samenleving
Iedere samenleving past zich aan aan de tijd en verandert daarmee voortdurend.
De drijvende krachten achter deze veranderingen noemen we ‘drivers’. Voorbeelden van actuele drivers zijn vergrijzing, de economische crisis, de individualisering, de steeds groener wordende samenleving en de toenemende afhankelijkheid van ICT en internet. Deze drivers drukken niet alleen hun stempel op de samenleving maar zetten ook bepaalde trends in beweging. Bedrijven, instanties en individuen bedenken op basis van deze trends binnen hun vakgebied innovaties waar de samenleving wat aan heeft. Technologische innovaties dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Radar2020
Soms hangen deze innovaties of trends met elkaar samen en bestrijken ze samen een bepaald innovatiegebied. Deze gebundelde trends zijn thema’s waar innovatieve installatiebedrijven zich op kunnen richten om meer omzet te genereren of om een heel andere markt. te bedienen. Vier jaar geleden lieten UNETO-VNI en OTIB deze drivers, trends en thema’s in kaart brengen en bundelden deze in Radar2020,verkenning van belangrijke toekomstontwikkelingen voor installatiebedrijven (Pleijster e.a. 2010).

In Radar 2020 worden zes thema’s onderscheiden die de toekomst van installatiebedrijven bepalen : Integraal installeren, Renovatie evolutie, Comfortabel leven, Intelligente energievoorziening, Nieuwe businessmodellen en Installeren nieuwe stijl.

Update 2014
Omdat de samenleving verandert zullen sommige drivers in de loop der tijd afzwakken terwijl andere juist sterker worden. Dit jaar verschijnt dan ook een update. Op deze manier blijven UNETO-VNI en OTIB zorgen voor een actueel toekomstperspectief van de installatiesector.

[kolom_einde]

Uit deze update blijkt dat bepaalde trends en thema’s zwakker worden, zoals bestekaanbestedingen en passief bouwen. Andere thema’s zijn inmiddels gemeengoed zijn geworden, zoals home cinema. Maar de meeste thema’s en innovaties ontwikkelen zich door. Wat bijvoorbeeld begon als lokale klimatisering is inmiddels uitgegroeid naar individuele en integrale klimatisering. En zorg op afstand is nu totale home care geworden. Van augumented reality werd aanvankelijk gedacht dat het een ontwikkeling op de lange termijn zou zijn. Maar in een versneld tijdspad zie je nu al applicaties en andere toepassingen verschijnen. Omdat de drivers zich blijven ontwikkelen zie je ook dat nieuwe thema’s urgent worden zoals sensoring en metering, gezondheid en het binnenmilieu, elektrisch vervoer en brandstofcel auto’s

Kansen
UNETO-VNI en OTIB denken dat de installatiebranche zich de komende tien jaar moet richten op de zes heldere basis thema’s als omschreven in Radar2020.
Daar liggen de kansen. Daarbij gaat het niet alleen over het benutten van marktkansen maar vooral ook over de manier waarop TI bedrijven zich positioneren. Horizontale en verticale samenwerking in de bouw- en installatieketen is cruciaal. De toegevoegde waarde van de technische installaties wordt steeds beter zichtbaar. Installatiebedrijven kunnen zich daardoor een andere positie verwerven en een andere rol op zich nemen. Bijvoorbeeld een meer initiërende en coördinerende rol. Voorwaarde is wel dat bedrijven zich moeten ontwikkelen tot volwaardige partners en deskundig aanspreekpunt voor opdrachtgever en eindgebruiker. Dit vergt ook andere betrokkenheid en deels andere competenties van het personeel van TI-bedrijven.

Trendfiles bespreekt de komende maanden elke maand één van de zes thema’s van Radar 2020 en beschrijft de bijbehorende marktkansen en benodigde competenties.