Persoon: Jan Rotmans

 • Crisis brengt inzicht

  Een crisis was niet niet genoeg. Maar er komen er meer, rondom klimaat of grondstoffen. Maar dat is niet erg, het dwingt organisatie om het anders te gaan doen, intern maar ook in de samenleving. Van het oude denken naar het nieuwe. »

 • Gevolgen voor arbeidsrelatie

  Organisaties worden steeds platter, steeds decentrale. Dat betekent grote veranderingen in de organisatie. De klassieke organisatiecultuur moet je durven loslaten. Kijk waar de kansen liggen, welke mensen je daarvoor nodig hebt en hoe geven we die zo veel mogelijk vrijheid om zich te kunnen ontwikkelen. »

 • Aanpassen van de organisatie

  De veranderingen gaan zo snel en zijn zo fundamenteel. En dan zijn het niet de grootste bedrijven of de slimste bedrijven, maar de meest adaptieve flexibele bedrijven die overleven. »

 • Toekomst in regionale samenwerking

  Je ziet dat innovatie nu al hoofdzakelijk in regionale clusters plaatsvindt. En dat zie je ook internationaal. En dat komt omdat door samen te werken partijen van verschillende signaturen elkaar vinden op regionaal niveau. Alleen is dat niet hoe wij in Nederland georganiseerd zijn. »

 • Meer nadruk op kennis

  Kennis wordt steeds belangrijker maar vooral het delen van kennis. En samenwerken, Want als je dat niet doet dan zijn er anderen die je links en rechts inhalen. »

 • Bedrijven moeten specialiseren

  De conceptuele kant wordt steeds belangrijker. En omdat de technologische ontwikkelingen zo snel gaan krijg ook steeds meer diversificatie, gespecialiseerde onderdelen binnen de bedrijven. Dan moet je, zeker als klein bedrijf, samenwerken want als je al die kennis voor jezelf wilt houden dan ga je er aan, dan kun je het niet meer bijhouden. »

 • Er is werk genoeg voor wie het ziet

  Ik heb jaren geleden al tegen de TI gezegd dat er een nieuwe, groene, gouden eeuw aan komt maar een groot deel van de bedrijven is nog niet wakker. Je moet je voorstellen alle woningen en gebouwen worden de komende 10 jaar energiezuinig, -neutraal of -leverend gemaakt. En installaties spelen daar een belangrijke rol in.… »

 • Nieuwe industriële revolutie

  Net als bij de industriële revolutie zitten we in een verandering van tijdperk, een kantelperiode. Je ziet dat de samenleving en de economie veranderen. En er komt een machtswisseling omdat de middenklasse de dingen zelf in handen gaat nemen. »

 • De samenleving verandert

  De samenleving verandert, mensen gaan steeds meer dingen zelf op eigen lokale schaal regelen. De economie wordt ook steeds decentaler en circulair. Twee tendensen in dezelfde richting. En dat biedt unieke kansen, ook voor installatiebranche. »

 • Trendfiles Talks – Jan Rotmans

  Trendfiles Talks – Jan Rotmans

  Over de wereld in een kantelperiode en de kansen die dat biedt voor installatiebedrijven. Voor bedrijven die in beweging komen breekt een nieuwe groene gouden eeuw aan. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, Erasmus Universiteit Rotterdam »