Blik op 2040 vanuit de Technische Sector

In februari 2020 is de scenariostudie SCENARIO2040 uitgebracht. Hierin zijn de toekomstbeelden ontwikkeld met behulp van de denkbeelden van zowel experts en stakeholders als de maatschappij.

De scenario’s schetsen een mogelijk toekomstbeeld van de samenleving in 2040 en de rol van de technische sector daarin. SCENARIO2040 is een basis voor een gesprek binnen bedrijven in de technische sector, tussen die bedrijven en met andere partijen, zoals overheden, vakverenigingen, onderwijskoepels en partners in de keten.

Dit gesprek gaat over de consequenties van innovaties, nieuwe toepassingen van technologie, problemen die hieruit ontstaan en mogelijke oplossingen – in relatie tot de geschetste scenario’s. De doelgroep is nadrukkelijk breder dan de eigen branche: het is juist het doel om met andere branches en sectoren te verbinden.